top of page
  • Writer's pictureampalolaanglada

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ


Benvolgudes famílies,


Fa ja uns anys que intentem reunir-nos un cop al mes amb l'equip directiu de l'escola. No sempre ho aconseguim, ja sigui per les agendes de totes les parts, o simplement per que no tenim cap tema en concret per despatxar.


Fa una setmana varem tenir la última, i creiem oportú compartir els temes tocats.


Assistents: Cristina (Directora), Sònia (Cap d'estudis), Xsepa, Laura, Mercè i Cristina (Ampa).


1. Dinantia

Volem proposar pel curs vinent fer servir més l’aplicació i així lliurar més el telèfon i el correu, encara que ho seguirà rebent la Meri, la idea és poder aconseguir que no només sigui una eina de comunicació unidireccional sino trobar la possibilitat de fer missatges tancats, mijançant un formulari, per comunicar temes molt concrets. Tipus:

El meu fill/a està malalt/a

El meu fill/a arribarà tard

El meu fill/a no es quedarà a dinar


Ens confirmen que parlaran amb Dinantia i amb la Meri, per estudiar la possibilitat tècnica i si realment seria una solució àgil i pràctica.


2. Biblioteca + Aules

Volem demanar més aules perquè hi ha molta demanda del taller d’Educació Emocional,i amb totes les extraescolars de migdia ens veiem limitats per falta d'espai.

Ens comenten que no es poden disposar de més aules, ja que hi ha professors que estan treballant am migdia dintre de elles, i ens demanen que reduïm més extraescolars.


Les aules lliures son les que son (les genèriques:plàstica, angles, psicomotricitat o música) i som molts qui les necessitem. (Extraescolar i menjador).


Demanem la biblioteca, pero ens diuen que no podem comptar amb ella, ja que hi ha cops que s'usa per reunions.


Quedem que farem un nou quadre d'espais, el despatxarem amb ells per confirmar quina disponibilitat hi ha, i farem reunió amb els responsables de menjador i de les diferents entitats involucrades per fer un repartiment.


4. Presentació Projecte direcció

Els hi hem proposat a l’equip directiu que facin una presentació del projecte al pares i mares de l’escola, ja que molts ho han demanat i estaria bé saber què faran els seus fills i filles a l’escola.

La Cristina diu que sí, que te previst fer una prensentació, però encara ha de definir com fer-ho.


3. Llibres

Demanem amb urgencia el llistat definitiu de llibres de l'any vinent per poder estudiar la viabilitat de la socialització de llibres.

Es comprometen a enviar el nou llistat a partir del 30 de juny (ja el tenim).


5. Paper + sabó lavabos

Comentem la queixa de varies families indicant que, durant l'hora del pati, els lavabos exteriors no tenen sabó o paper.

Ens indiquen que cada matí es posa de nou, però si s'acaba ningú s'entera. Parlaran amb els monitors de menjador, per que facin un repas actiu dels nivells, no passiu com fins ara. (si un nen no ho demana, no ho reomplen).

6. Comunicació escola – famílies

Hi ha una queixa per part dels pares i mares de P4, ja que la seva tutora fa molt temps que està de baixa i no hem rebut cap notificació.

Per part de l’escola ens donen la raó, el que incialment havia de ser una baixa curta, s'ha allargat i ja no ho han comunicat. Aclaran que altres vegades havien avisat, però assumeixen que aquest cop se'ls hi ha passat.


També aprofitem per mostrar un paper amb vocabulari d’anglès on surten imatges d'animals "sexualitzats". (trobem una guineu amb postura sensual i vestida amb banyador).

L’escola es disculpa, ja que sembla que això ho ha passat el personal del teatre que venen a fer la funció el proper 29 de Maig. Ho vigilaran i ho tindran en compte.

Posteriorment s'aclara que la raó del dibuix és que aquest era un dels personatges de la obra que es representaria la setmana següent.


7. SEP

Hi ha una mare que demana que es faci SEP també a 3r. Ens aclaren que a 3r es fa dins de l’aula.


8. Conciliació familiar

Davant la protesta de pares, que demanen que les mostres de Nadal, o SAnt Jordi, obertes als pares, es facin a la tarda, no al matí, per permetre que els pares puguin assistir-hi.


Ja ens diuen que quedar-se més hores per la tarda no és possible, però els proposem dividir el concert de nadal en varis dies i a partir de les 15 hores i sembla que s’ho pensaran.


Veuen més complicat Sant Jordi, però els hi proposem que mantinguin Sant Jordi al matí (inclos fer-ho només intern, sense estar obert als pares) a canvi de fer el concert de Nadal a la tarda dividit en tres dies. No els hi sembla malament, i s'ho estudiaran.


Finalitzem la reunió a les 16:00 hores quedant en trobar-nos si fos necessari en una altre data.

85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page