Funcions de l´AMPA

L’Associació de Mares i Pares és la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar.

Des de l’AMPA, podem establir una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La tasca i funcions de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, suplent de responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé cada cop més important en la nostra societat.

Una bona gestió de l’AMPA comporta, obtenir la participació i dinamització global del centre; per això cal:

  • la col·laboració dels socis

  • l’assessorament de federacions i institucions

  • locals per a desenvolupar les reunions i activitats

  • l’accès a la informació

  • la formació dels pares i mares i de les juntes directives

  • el suport dels i als mestres

Estatus AMPA

Fes-te Soci@

Vols col·laborar?