top of page

Socialització de llibres de text

La socialització de llibres, es un projecte en el qual s'involucren tots el membres de la comunitat educativa del centre, es a dir, equip directiu, professors, famílies i alumnes.

 

Objectius:

  • Com a escola verda, introduir d'una manera pràctica en l'educació dels nenes i nenes, valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte, el reciclatge i la responsabilitat davant dels materials comunitaris.

  • Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l'adquisició del llibres text.

Com tot projecte d'escola és obert i susceptible de millora. Això vol dir, que en acabar cada curs, la comissió de socialització farà una valoració i un seguiment del projecte, de la mateixa manera que faran propostes de millora i d'ampliació del projecte.

 

Destinataris: totes les famílies, especialment els nens i nenes de 3r a 6è de primària.

Comissió de Llibres: Liliana García, Núria López, Patricia Martínez i Marga Vivancos.

Més informació: llibres@ampaanglada.cat

bottom of page