top of page

Joc conduït

L’activitat que proposem per Educació Infantil (P3, P4 i P5) té com a fil conductor el seu caràcter lúdic i la unitat d’espai ja que sempre es farà al mateix entorn, la  ludoteca que cada dia muntem a l’espai central de l’escola.

S’hi podrà participar de DILLUNS a DIVENDRES. També s’hi podrà participar dies esporàdics i en caràcter d’emergència. L’estructura de l’activitat pel que fa al temps serà la següent:
 

  • 16.15h. a 16.30h. berenar 

  • 16.30h. a 17.30h.  Espai de joc a la ludoteca.

  • 17.30h. a 18h.  Activitat especifica de cada dia

 
DILLUNS- joc conduït + Música i moviment

DIMARTS-joc conduït + Ioga per nens

DIMECRES-joc conduït + Esports i jocs

DIJOUS-joc conduït + Racó del conte 

DIVENDRES-joc conduït + Arts plàstiques
 
Música i moviment

A través de la musica, i sempre a partir del joc, treballarem les capacitats bàsiques com són la concentració i la percepció auditiva, la memòria rítmica, melòdica, la projecció de la veu i la posició corporal.
 
Ioga per nens

Farem activitats a partir del treball amb el cos, i la respiració i la relaxació.
 
Esports i jocs

Farem jocs de molts tipus, tots tindran una vesant esportiva important i ens serviran per a treballar l’orientació espacial, la psicomotricitat, i per començar a conèixer els esports més habituals.


Racó del conte

Explicarem un conte amb alguna reflexió, i aprofitarem per xerrar sobre la història.
 
Arts plàstiques

Experimentaran amb diferents materials, com ara: plastilina, ceres, pintura de dits, temperes, fang, etc. És imprescindible una bata, que guardarem nosaltres i serà retornada, per poder rentar-la, al final de cada trimestre.
 
 
PREUS:

  • 1 dia a la setmana 20,70 €

  • 2 dies a la setmana 28,17 €

  • 3 dies a la setmana 37,32 €

  • 4 dies a la setmana 44,22 €

  • 5 dies a la setmana 49,96 €

 

bottom of page