top of page

Junta de l´AFA

L'Associació de Mares i Pares és la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar.

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) són:

 1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

 2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

 3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

 4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

 5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.

 6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

 7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

La Junta de l’AMPA està formada per:

 • Presidenta: Laura Valín

 • Secretària: Anna Pérez Millan

 • Tresorera: Jessica Molina

 • Vocals:

  • Mercè Rebollo

  • Cristina Pulido

  • Marta Pérez

  • Vanesa Almagro

  • Yasmina Sanmartín

  • Josep Mª Ibern

Estatus AMPA

Fes-te Soci@

Vols col·laborar?

bottom of page