top of page

Vocals

Què fan els i les vocals de cada classe?

Fer d’enllaç entre el mestre i els pares i la junta de l'Associació en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals; faciliten a les institucions de l'escola una tasca més eficaç i un millor coneixement 

Fer de portaveu. Representar als pares del curs davant el mestre, d'una banda, i la junta de l'AMPA, de l'altra; mitjançant un delegat les iniciatives, els suggeriments o les queixes de la ``majoria silenciosa`` podran tenir el ressò que es mereixen i seran atesos convenientment. És evident que ni la junta de l'AMPA ni encara menys el consell escolar no poden recollir les queixes o els comentaris que es produeixen; ens hem d'acostumar a canalitzar les idees i les opinions pels mitjans democràtics a l'abast.

Fer de coordinador entre els pares del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d'iniciatives.

També pot actuar com a informador: Donada la seva posició com a representant dels pares d'un curs i essent la persona amb més contacte amb la junta de l'AMPA, podrà transmetre als altres pares i mares moltes informacions d'interès. Apart del contacte ja esmentat amb els pares del curs, el mestre i l’AMPA (com més estret i freqüent millor, la qual cosa no vol dir passar-se el dia penjat al telèfon, ni a les aules de l’escola) el delegat es troba amb la resta de delegats per tal d'intercanviar punts de vista, comentar les incidències hagudes des de l'ultima trobada i per posar en marxa les iniciatives que puguin sorgir.

Col·laborar amb la Junta de l'AMPA en la realització de les diferents festes que organitza l'AMPA: Taller de Fanalets, Esmorzar de Nadal, Festa de la Primavera ...

Us animem a que participeu com a vocals de l’AMPA de la classe del vostre fill o filla (pot haver més d’una o un vocal per classe) o a participar activament en les diferents Comissions de la Junta Directiva de l’AMPA.

Estatus AMPA

Vols col·laborar?

bottom of page