top of page

Informació general extraescolars

L’objectiu fonamental de les activitats extraescolars és faciliar als nostres infants un entorn educatiu, lúdic i  socialitzador que els permeti reforçar valors i  afavorir el seu desenvolupament integral en l’àmbit cognitiu, físic i socioafectiu.

Mitjançant les diferents activitats pretenem afavorir l’aprenentatge i el desenvolupament de les capacitats i habilitats dels infants alhora que assegurem als pares l’atenció i protecció dels seus fills/es quan l'escola ha tancat i la família encara no se'n pot fer càrrec.

Les activitats es realitzen en horari no lectiu en la franja de migdia o de tarda. La proposta d’activitats es divideixen en 4 àmbits temàtics:

  • Idiomes:   Anglès 

  • Esports:   Futbàsquet, natació, bàsquet, patinatge en línia, kàrate

  • Artístic:   Dansa, ioga, hip-hop, teatre, arts plàstiques, Coral (en anglès)

  • Altres:   Robòtica, espai d’ estudi, joc conduït

 

 

Les activitats s’organitzen mitjançant la Comissió d’Extraescolars de l’Escola Lola Anglada.  

 

COM ENS INSCRIUREM?

Per a formalitzar el procés d’inscripció podeu fer-ho amb el FORMULARI ON-LINE que trobareu a www.ambitescola.cat a l’apartat INFOPARES. També es podrà fer dipositant el full d’inscripció a la bústia de l’escola. 

 

QUOTES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Els preus que consten en el fulletó corresponen a les quotes que pagaran els alumnes que són socis de l’AMPA. Els que no siguin socis, cada activitat tindrà un complement de 4€ mensuals.  

La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs, per tant, el 1r pagament de les quotes d’extraescolars es realitzarà de l’1 al 5 de setembre. 

La gestió del cobrament de totes les activitats extraescolars la realitzarà Àmbit Escola SL, excepte la de l’Acadèmia d’Anglès, que us girarà el cobrament International House.

 

DATES D’INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Totes les activitats, excepte natació, acadèmia d’anglès i xinès, començaran el 1r dia de curs, 12 de setembre de 2017. Totes les activitats s’allargaran fins l’últim dia del curs 2017-18, 21 de juny de 2018. 

Per al correcte funcionament de les activitats s’adequarà el nombre màxim d’inscrits  a cada activitat, per ordre d’inscripció confirmada.  

Per iniciar totes les activitats caldrà un nombre mínim de 8 inscrits i una ràtio màxima de 12 nens/es per monitor/a..  

 

HORARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats de tarda tenen una durada d’una hora i trenta minuts, però el preu de totes les activitats inclou un quart d’hora de monitoratge, durant el qual les nenes i els nens berenaran, es prepararan per les activitats extraescolars i faran una petita pausa entre l’activitat escolar i l’extraescolar. Per tant l’horari de les activitats extraescolars serà de 16.15h a 18h.   Les activitats de migdia tenen una durada d’una hora, de 12.30 a 13.30h en el primer torn i de 13.30 a 14.30h en el segon torn.   

En finalitzar el curs organitzarem la festa de les extraescolars en la que tots els familiars hi són convidats a gaudir dels aprenentatges que han fet tots els nens i les nenes. I es lliurarà un informe de l’activitat a tots els nens

 

COM COMUNICAR-NOS AMB ELS RESPONSABLES DE LES ACTIVITATS

Per a qualsevol consulta i per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu a administracio@ambitescola.cat

Consultes per PISCINA: extraescolars@ampalolaanglada.cat

Consultes per ANGLÈS: extraescolars@bcn.ihes.com; o al telèfon 93.268.45.11 i preguntar per Katie Powles

Consultes per activitats d'ÀMBIT ESCOLA: administracio@ambitescola.cat

Taula d´extraescolars

bottom of page