top of page

Robòtica

Robòtica 1:

La nostra proposta té la finalitat de presentar i introduir els alumnes en els primers conceptes de robòtica educativa de la mà de l’eina pedagògica "Lego Education" mitjançant la metodologia de Edukative, S.L. , un sistema d’aprenentatge innovador, motivador i divertit al llarg del curs. Es tracta d'una eina didàctica a través de la qual els alumnes desenvoluparan, també, les habilitats del segle XXI: innovació, creativitat, lideratge, treball en equip, comunicació, resolució de problemes i esperit emprenedor. Aquest procés, a més, els farà treballar tot d'habilitats personals com la capacitat de reflexió i desició, l'organització, la iniciativa, la cooperació i l'expressió.


Adreçat a alumnes de: P5, 1r, 2n, i 3r i 4t, que no hagin fet mai robòtica

Preu:  41,00 €

Dies activitat: DILLUNS migdia de 13.20 a 14.20 h.

Nombre màxim de nens/es: 18 nens/es

Nombre mínim per començar l’activitat: 8 nens/es

Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Lola Anglada Tiana

Robòtica 2:

Els alumnes ampliaran els coneixements adquirits en el primer curs. Resoldran problemes relacionats amb el món real, desenvoluparan solucions, seleccionaran, provaran i avaluaran. Aprofundiran en nous conceptes de robòtica i dissenyaran models més elaborats, a través de material més avançat. La metodologia de treball segueix fomentant la comunicació, compartir idees i treballar en equip. A més d'habilitats personals com l'autoconfiança, el pensament reflexiu, la iniciativa o la capacitat d'afrontar problemes. 
 
Adreçat a alumnes de: 3r i 4t (que hagin fet robòtica el curs anterior), 5è i 6è. 

Preu:  41,00 €

Dies activitat: DIMECRES migdia de 12.20 a 13.20 h.

Nombre màxim de nens/es: 18 nens/es

Nombre mínim per començar l’activitat: 8 nens/es

Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Lola Anglada Tiana

 

bottom of page