top of page

Educació Emocional

L’educació emocional és un procés educatiu continu i permanent que té per objectiu l’adquisició i  desenvolupament de competències emocionals com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament integral de la personalitat (Bisquerra, 2000).

A través de metodologies vivencials els nens i nenes aprenen a identificar les seves pròpies emocions i les emocions dels altres adquirint recursos per a regular-les adequadament i afrontar millor els reptes que se li plantegin en la seva vida quotidiana.

Evidències científiques avalen la importància de la intel·ligència emocional en el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones, en aquest context l’educació emocional esdevé una eina clau per al desenvolupament integral de la personalitat i per a assolir un alt nivell de benestar personal i social.

 

Objectius generals:

  • Afavorir el desenvolupament integral de la personalitat

  • Fomentar un bon clima i actituds de respecte i tolerància

  • ·Adquirir competències per comprendre i regular les emocions

  • Optimitzar el temps de l’espai del menjador donant-li un valor educatiu

 

 

Objectius específics:

  • ·Identificar, comprendre i regular les pròpies emocions.

  • ·Afavorir el desenvolupament de competències bàsiques per l’equilibri personal i la potenciació de l’autoestima.

  • ·Adquirir el vocabulari emocional bàsic.

  • ·Adquirir habilitats socials com l’empatia i l’assertivitat en les relacions interpersonals.

 

Destinataris: adreçat als nens i nenes de P4 a 6è.

Responsable AMPA: Vicky Agustí Vallès i Josep Núñez Prat

Entitats: Mª Creu Royo (de P4 a 2n) i CIM Psicologia (de 3r a 6è)

Més informació: ampa@anglada.info

bottom of page